Seznam správců

1.1. Seznam správců

Tento dokument „Seznam správců“ navazuje na právní dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“ společnosti Tarifomat, s.r.o., IČ: 284 80 406, se sídlem Na Hřebenkách 2288/72, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215481 („Tarifomat, s.r.o.“) ze dne 10.4.2018 a obsahuje kategorie dalších správců, kteří provádějí správu či zpracování osobních údajů ve vztahu ke smlouvám uzavřeným prostřednictvím správce Tarifomat, s.r.o. a správců, kteří provádějí zpracování osobních údajů za stejným účelem, jakožto správce Tarifomat, s.r.o.

1.2. Vymezení kategorií správců

Kategorie správců jsou uvedeny níže:

  • poskytovatelé telekomunikačních služeb
  • dodavatelé elektřiny a plynu
  • zprostředkovatelé změny dodavatele energií
  • zprostředkovatelé změny telekomunikačních služeb
  • kurýrní a přepravní společnosti zajišťující předávku smluvních dokumentů

V Praze dne 3. 10. 2018